- แจ้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 📌📌#กรุณาติดตามข่าวสารจากเฟสบุ๊คหรือเพจของทางวิทยาลัยการอาชีพป่าซางเท่านั้น www.facebook.com/pasangic.ac.th -