- วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. / ปวส. ภาคปกติและภาคสมทบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป -