ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ -คลิก-

--เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง--