-📢วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ขอเชิญคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป -