Author name: pasangic

มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล

18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We can do!!! 4.รางวัล ระดับ 4 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 5.เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการอาขีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ระยะที่ 2 (RRR Award 2023) จำนวน 20 ทีม

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566

วันนี้(5 สิงหาคม 2566) ณ งานลำไยและเกษตรแฟร์ ลำพูน 2023 (หอการค้าแฟร์) ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566 จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำพูน และ YEC หอการค้าจังหวัดลำพูน

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันนี้(28 กรกฎาคม 2566) เวลา 17.30น. ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566