ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

ประกาศ เชิญชวนผู้มีความประสงค์ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เชิญชวนผู้มีความประสงค์ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษา วก.ป่าซาง เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)